Badminton Tactiek Enkelspel Afdrukken

Om badminton slim te spelen is het handig om te weten (en kunnen uitvoeren) waar je als speler/ster de shuttle in bepaalde situatie beter/handiger naar toe kan spelen.
Dit geldt niet alleen voor het Enkelspel (ES), maar ook voor het Dubbelspel (DS) en voor het Gemengd Dubbelspel (GD).
Voor elk van deze spelsoorten zijn er een aantal tactieken benoemd, welke een zeker verband met elkaar hebben. Je kunt niet met de meer ingewikkelde tactieken starten als de speler/ster niet de basiszaken al enigszins beheerst. Deze tactieken zijn dus ook afhankelijk van het speelniveau van de spelers (beginner, aanvangsniveau en beginnend wedstrijdspeler).

Als je speelt dan heb je tijdens een rally het gevoel dat jij “de rally in handen hebt of zult krijgen” of “ dat je zelf zult gaan scoren”. Dat kan net zo goed voor je tegenstander gelden.
Als hij of zij het initiatief heeft (of kan gaan scoren) probeer je om het scoren van je tegenstander te voorkomen. Dit zijn de basispunten van het tactisch spelen:

V   =   voorkomen van scoren
I    =   initiatief verwerven of behouden en
S  =   scoren


Tactiek enkelspel

Voor ieder speelniveau geldt:

1.  terug keren op de basis

 

image_tactiek_1.jpg

 

Voor het speelniveau aanvangsniveau en hoger geldt:

2.  opstelling serveerder en ontvanger
     Weten waar je moet staan als je serveert ( en ook dat je vooral in het midden van de breedte van het veld moet serveren – anders maak je het jezelf lastig om de return terug te spelen)
     Weten waar je positie is als je ontvanger bent (zowel vanuit het linkervak als het rechtervak)

3.  naar hoeken spelen / van de tegenstander af
     Als ook je tegenstander op zijn basis staat – dan probeer je hem/haar van die basis af te krijgen; dan zijn vooral de hoeken achterin de voornaamste om naar toe te spelen
     (en als hij/zij dan blijft hangen gaat tactiek 4 – zie hierna – werken)

4.  diep achterin spelen; en dan kort als de tegenstander achterin blijft hangen
     Vaak blijkt dat een tegenstander (nadat hij/zij 2 of meer keren een shuttle achterin heeft gekregen) daar achterin blijft hangen – ze vinden het lastig om snel achteruit te reageren en
     lopen. Dan als tegenstander de open ruimte aan het net benutten.

5.  kort over het net; als tegenstander voorin blijft hangen over hem/haar heen spelen.
     Is de omkering van het voorgaande – spreekt vaak voor zichzelf:
     - Speel van de tegenstander af en
     - Maak hierbij geen fouten.


BASISPOSITIE / UITGANGSHOUDING

 

image_tactiek_1.jpgDe basispositie bij het enkelspel ligt iets voor het midden van het veld, van hieruit wordt voor iedere nieuwe slag gestart. Na iedere slag hiernaar toe keren. Een goede uitgangshouding is nodig om attent te kunnen spelen, klaar voor de volgend actie.

Technisch omschrijving uitgangspositie
Lichte spreidstand, steunen op de voorvoeten, racket omhoog en kijk naar de shuttle.
Voor een perfecte slag blijkt dat een goede voetenstand nodig is voor een correcte uitgangshouding.

Doel van voetenwerk algemeen
Het doel van goed voetenwerk is : je snel en economisch over het veld te verplaatsen. Zonder goed voetenwerk is succesvol terugslaan of ontvangen erg moeilijk. Bij elke slag is het voetenwerk deels hetzelfde, maar toch ook weer telkens iets anders. Het specifieke “bewegen” hoort daarom bij elke slag apart thuis (bewegen van basis naar slagpunt en weer terug naar de basis).