Welkom

Kijk gerust verder op deze site voor meer informatie en kom eens langs! Zonder verdere verplichtingen is het voor iedereen mogelijk kennis te maken met de schitterende wereld van badminton.

Home Tactiek

GRONDBEGINSELEN VAN BADMINTON ALGEMEEN

Om badminton te kunnen spelen moet je als speler over een aantal vaardigheden beschikken.

Deze zijn zowel technisch van aard als tactisch van aard.

Technisch van aard: je moet in staat zijn een shuttle daar naar toe te spelen waar je die hebben wilt – achter in het veld als je een clear wilt spelen en dan niet voorin omdat je niet goed weet en ook niet kunt uitvoeren hoe je een clear moet slaan.

Tactisch van aard: als je tegenstander achterin staat is het niet handig om de shuttle naar hem toe te spelen, maar dan is het vaak handiger om de shuttle juist kort achter het net te spelen.

Ook hiervoor geldt: je kunt pas iets “handig” = tactisch juist spelen als je ook de shuttle daar kunt krijgen waar je die hebben wilt = techniek.

 

Beginners zullen niet meteen alle slagen beheersen en zeker niet op een redelijk tot hoog vaardigheidsniveau. Zij zullen zich langzamerhand alle slagen eigen maken en dan merken ze dat de ene slag hen beter ligt dan de andere slag.

 

Er zij verschillende type spelers:

·         Zo zijn er mensen die liever heel technisch spelen, en proberen de ander de verkeerde kant uit te sturen en daarmee hun voordeel te halen.

·         Waar sommige anderen meer met hun kracht willen werken en hun opponenten daarmee willen overdonderen.

·         En nog weer anderen zweren bij een groot uithoudingsvermogen en zijn in staat om de shuttle één keer meer terug te slaan dan hun tegenstander.

 

Al deze elementen kom je tijdens een potje badminton tegen.

Zonder een redelijke basisconditie kan een speler niet echt goed uit de voeten.

Maar hij of zij eenmaal die basisconditie heeft dan wil hij of zij ook graag de shuttle krijgen waar hij of zij deze bedoelt (hij of zij moet dan wel technisch een zeker basisniveau hebben) en liefst ook nog dat het slim is om die shuttle daar naar toe te spelen waar hij of zij het hebben wilt.

 

Er zit een zekere logica in het hebben (en het dus aanleren) van technieken en tactieken bij de beginners en bij de iets meer gevorderde spelers.

 

Er zit een zekere logica en opbouw in welke technieken en welke tactieken er door jullie standaard gebruikt worden voor de verschillende spelsoorten.

En dat biedt meteen een goede kapstok voor het aanleren en / of verbeteren van die technische en tactische vaardigheden.

Uiteraard heb je een zekere fysieke fitheid nodig om dat allemaal in de praktijk te kunnen uitvoeren.

 

 

 

 

 

 

 
Badminton Tactiek Enkelspel PDF Afdrukken E-mailadres

Om badminton slim te spelen is het handig om te weten (en kunnen uitvoeren) waar je als speler/ster de shuttle in bepaalde situatie beter/handiger naar toe kan spelen.
Dit geldt niet alleen voor het Enkelspel (ES), maar ook voor het Dubbelspel (DS) en voor het Gemengd Dubbelspel (GD).
Voor elk van deze spelsoorten zijn er een aantal tactieken benoemd, welke een zeker verband met elkaar hebben. Je kunt niet met de meer ingewikkelde tactieken starten als de speler/ster niet de basiszaken al enigszins beheerst. Deze tactieken zijn dus ook afhankelijk van het speelniveau van de spelers (beginner, aanvangsniveau en beginnend wedstrijdspeler).

Als je speelt dan heb je tijdens een rally het gevoel dat jij “de rally in handen hebt of zult krijgen” of “ dat je zelf zult gaan scoren”. Dat kan net zo goed voor je tegenstander gelden.
Als hij of zij het initiatief heeft (of kan gaan scoren) probeer je om het scoren van je tegenstander te voorkomen. Dit zijn de basispunten van het tactisch spelen:

V   =   voorkomen van scoren
I    =   initiatief verwerven of behouden en
S  =   scoren


Tactiek enkelspel

Voor ieder speelniveau geldt:

1.  terug keren op de basis

 

image_tactiek_1.jpg

 

Voor het speelniveau aanvangsniveau en hoger geldt:

2.  opstelling serveerder en ontvanger
     Weten waar je moet staan als je serveert ( en ook dat je vooral in het midden van de breedte van het veld moet serveren – anders maak je het jezelf lastig om de return terug te spelen)
     Weten waar je positie is als je ontvanger bent (zowel vanuit het linkervak als het rechtervak)

3.  naar hoeken spelen / van de tegenstander af
     Als ook je tegenstander op zijn basis staat – dan probeer je hem/haar van die basis af te krijgen; dan zijn vooral de hoeken achterin de voornaamste om naar toe te spelen
     (en als hij/zij dan blijft hangen gaat tactiek 4 – zie hierna – werken)

4.  diep achterin spelen; en dan kort als de tegenstander achterin blijft hangen
     Vaak blijkt dat een tegenstander (nadat hij/zij 2 of meer keren een shuttle achterin heeft gekregen) daar achterin blijft hangen – ze vinden het lastig om snel achteruit te reageren en
     lopen. Dan als tegenstander de open ruimte aan het net benutten.

5.  kort over het net; als tegenstander voorin blijft hangen over hem/haar heen spelen.
     Is de omkering van het voorgaande – spreekt vaak voor zichzelf:
     - Speel van de tegenstander af en
     - Maak hierbij geen fouten.


BASISPOSITIE / UITGANGSHOUDING

 

image_tactiek_1.jpgDe basispositie bij het enkelspel ligt iets voor het midden van het veld, van hieruit wordt voor iedere nieuwe slag gestart. Na iedere slag hiernaar toe keren. Een goede uitgangshouding is nodig om attent te kunnen spelen, klaar voor de volgend actie.

Technisch omschrijving uitgangspositie
Lichte spreidstand, steunen op de voorvoeten, racket omhoog en kijk naar de shuttle.
Voor een perfecte slag blijkt dat een goede voetenstand nodig is voor een correcte uitgangshouding.

Doel van voetenwerk algemeen
Het doel van goed voetenwerk is : je snel en economisch over het veld te verplaatsen. Zonder goed voetenwerk is succesvol terugslaan of ontvangen erg moeilijk. Bij elke slag is het voetenwerk deels hetzelfde, maar toch ook weer telkens iets anders. Het specifieke “bewegen” hoort daarom bij elke slag apart thuis (bewegen van basis naar slagpunt en weer terug naar de basis).
 

 

Tactiek van het dubbelspel

De juiste tactiek voor het dubbelspel is afhankelijk van de speelmogelijkheden en de samenwerking van de partners.

Doordat het serveervak bij het dubbelspel zo’n 75 cm korter is en iedere speler een veel kleiner stuk veld heeft af te dekken

in vergelijking met het enkelspel, zijn vrijwel alleen de zeer harde en rechte slagen succesvol.

Een goede tactiek moet de sterke punten van beide partners benutten en de zwakke punten camoufleren.

Loopgedrag en positiespel moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Beide spelers moeten weten welke taak ze te vervullen hebben in elke situatie.

Belangrijk: prijs je partner zo veel mogelijk en moedig hem of haar aan, ook als hij of zij fouten heeft gemaakt.

 

Dubbeltactiek voor recreatieve spelers

Beginners met matige technische vaardigheden kunnen de dubbeltactiek het beste tot een minimum beperken.

Principe: verdeel de af te dekken delen van het veld.

 

 

Voordelen van het spel naast elkaar

·         Duidelijke taakverdeling.

·         Gunstige positie bij de verdediging, omdat bij smashes de hele breedte van het veld is afgedekt.

Nadelen van het spel naast elkaar

·         Zwakke spelers kunnen vaak aan- of uitgespeeld worden zonder dat de partner te hulp kan komen.

·         Ongunstige positie als de partner wordt aan gevallen, omdat de return nauwelijks boven de netband kan worden opgenomen.

Voordelen van het spel voor en achter

·         Duidelijke taakverdeling

·         De zwakste speler dekt een kleiner veld.

·         Bij de aanval kan een slechte return door de netspeler gemakkelijk van boven naar beneden worden geslagen met een dab.

Nadelen van het spel voor achter

·         Bij een aanval van de tegenstander heeft de netspeler nauwelijks tijd om te reageren.

·         Het zicht van de achterspeler wordt door de partner belemmerd.

 

Dubbeltactiek voor wedstrijdspelers

Bij het moderne dubbelspel nemen de spelers tijden de aanval de positie voor en achter elkaar in (aanvalspositie) en bij

de verdediging de positie naast elkaar (verdedigingspositie).

Alleen bij goed op elkaar ingespeelde partners vindt de snelle overgang van aanval naar verdediging of omgekeerd plaats

zonder moeilijkheden.

 

Tip : als de partner een hoge shuttle krijgt aangespeeld achterin: neem dan de aanvalspositie aan.

Krijgt de tegenstander een hoge shuttle aangespeeld: neem dan de verdedigingspositie aan.

Bij het wisselen van de ene positie naar de andere: altijd de kortste weg lopen.

 

1. Service en opvang van de service:

Bij de service nemen de serverende en opvangende partij steeds de aanvalspositie in.

Beide paren proberen meteen in de aanval te gaan en de tegenstander in de verdediging te dwingen.

 

Kernpunten voor de serverende partij:

Begin in principe met de korte service.

Gebruik ook varianten (flickservice, vlakke / verre service).

 

Kernpunten voor de ontvangende partij:

Vang de korte service zo mogelijk boven de netband op

Wees bedacht op servicevarianten.

 

2. Spel in de aanvalspositie:

 

Principes

Speel de shuttle indien mogelijk niet hoog terug.

Netspeler: houd het racket hoog.

Vermijd diagonale smashes.

 

Doel van de smash: het midden tussen de tegenstanders of op het lichaam van een van de tegenstanders.

Smash op de speler met de zwakste verdediging.

Ook dropshots zijn aanvalsslagen.

 

3.Spel in de verdedigingspositie:

 

Principes

Vang de shuttle zo vroeg mogelijk op.

Ga bij de verdediging niet te ver van het net weg.

Speel vlak en scherp terug.

Verdedig agressief.

Neem indien mogelijk zelf de aanval over.

Speel niet binnen de reikwijdte van de netspeler van de tegenstander.

Speel niet hoog terug.

 

Tactiek van het damesdubbel

Dames kunnen vanwege hun bouw over het algemeen niet zo hard en lang smashen als de heren.

De aanvallende clear  en de gekapte drop (speciaal slag) zijn zeer effectieve aanvalstactieken voor dames.


 

Om te weten – Dubbeltactiek – Flexibel zijn in het dubbelspel

 

Op de baan als hoor je soms als er een dubbelspel gespeeld wordt dat er geroepen wordt “dat was jouw bal” of “die had jij moeten nemen”. Aan de hand van de volgende vuistregels wordt duidelijk, dat er meer mogelijkheden zijn dan “ ik speel voor – en jij speelt achter “ Déze kun je niet van te voren afspreken: Er wordt om flexibiliteit gevraagd!!

 

 

 

Vuistregel1:      “speelt mijn partner een smash, dan stel ik mij als voorspeler duidelijk achter de T-splitsing van de voorste servicelijn op”

 

Vuistregel2:      “ speelt mijn partner een dropshot, dan loop ik gelijk naar voren bij het net en stel ik mij voor de T-splitsing dus voor de service lijn op”

 

Vuistregel 3:     “ speelt mijn partner vanuit zijn forehand een diepe smash, dan moet ik hem niet in de weg staan maar maak ik een stap opzij om ruimte te creëren voor hem; gaat hij met zijn smash mee naar voren, naar het net, dan ga ik naar direct naar het achterveld en word dan de achterspeler.

 

Vuistregel 4:     speelt mijn partner vanuit zijn backhand hoek een around the head zwakke drop shot of smash, dan moet ik gelijk klaar staan voor de volgende lange bal (hoog) op de forehand hoek.

 

Vuistregel 5:     Als de tegenstander door het midden gaat aanvallen, staan beide spelers naast elkaar op de baan te verdedigen ieder op zijn eigen helft van de baan. Komt de aanval vanaf de zijkant, dan verschuiven de verdedigers hun positie naar buiten toe. De afstand tussen de verdedigers moet onveranderd blijven.

 

Vuistregel 6:     Een smash door het midden kan verdedigd worden met de backhand dus voor de speler die rechts in het vak staat, altijd diagonaal opstellen t.o.v. de smash.

 

Vuistregel 7:     Een hoge clear door het midden is voor de speler die op de forehand staat dus voor de speler in het linkervak.

 

Vuistregel 8:     degene die een verdedigende korte block over het net speelt moet zelf achter deze korte block aan gaan. De partner gaat gelijk naar de middenlijn op de helft van de baan en neemt zijn positie in.

 

Vuistregel 9:     Wordt mijn partner aan het net gevaarlijk via de zijkant uitgespeeld, dan trek ik mij zo snel mogelijk naar het net om in noodgevallen een cross-bal over net te spelen.

 

Vuistregel 10:   Rechte slagen zijn effectiever dan diagonale slagen. Als je cross- drop of cross- lob gaat spelen dan breng jij je partner in de problemen.

 

Vuistregel 11:   aanvallende slagen worden in 80% van de gevallen door de trechter (het Midden) gespeeld zodat je partner makkelijk zijn positie kan innemen voor aan het net, zo kan er geen onenigheid ontstaan.

 

Vuistregel 12:   Hoge verdedigende clear-slagen worden altijd naar de zijkanten in het achterveld gespeeld. Dit is om de tegenstander te dwingen vanuit het achterveld te spelen. Maar nooit 2 X naar dezelfde plek spelen, altijd de tegenstander heen en weer laten lopen.

 

Vuistregel 13:   Altijd blijven lachen en speel met plezier..maar wel flexibel blijven in het spel.

 

 


 

Tactiek van het gemengde dubbel

Over het algemeen zijn dames qua bouw zwakker dan hun mannelijke partners.

Bovendien zijn dames vaak minder sterk dan heren.

 

Het gemengde dubbel kan daarom het beste in de volgende opstelling worden gespeeld:

 

Dame voor, heer achter

Als de partners ongeveer even sterk spelen, kan een ‘ normale’ dubbeltactiek worden gebruikt.

 

1. Service en opvang van de service

Bij de service van de heer staat de dame links van de heer bij de voorste servicelijn.

Als de heer de service ontvangt, staat zij ook links voor hem.

Bij de service of de overname van de dame staat de heer iets verder naar achteren dan bij de dubbeltactiek voor gevorderden.

 

Tip: als de heer de shuttle opvangt: korte service. Kies als de dame opvangt vaker flickservice of vlakke / verre service.

 

2.  Verdediging in het gemengde dubbel

Om de genoemde nadelen van de positie voor en achter elkaar te voorkomen, nemen de partners bij een aanval van

de tegenstander een zijdelings verplaatste positie in.

De dame staat achter de voorste servicelijn diagonaal ten opzichte van de aanvallende heer.

Zij staat daardoor verder van de aanvaller en heeft meer tijd voor de verdediging (blad van het racket op hoofdhoogte voor
het lichaam, knieën gebogen).

De heer heeft in deze positie vrij zicht, maar moet echter ook een bereik voor aan het net afdekken en zeer dynamisch spelen. 

 

 

 


Laatste Nieuws

random1img_2.jpg

 

 

 

Laatste verslagen

random2img_1.jpg