Welkom

Kijk gerust verder op deze site voor meer informatie en kom eens langs! Zonder verdere verplichtingen is het voor iedereen mogelijk kennis te maken met de schitterende wereld van badminton.

Home Ledenadministratie Contributie

De contributies zijn als volgt vastgesteld:

  • Senioren incl. training € 130,00
  • Junioren incl. training €    85,00

Men wordt lid voor het hele, dan actuele seizoen.
Het seizoen loopt van 1 september tot 1 juni.
Er zijn dus 9 contributiemaanden.
De contrbutie wordt naar rato bepaald als iemand midden in het seizoen lid wordt. Wordt iemand in december lid (november proef gespeeld) dan wordt de contributie voor dat seizoen: 6/9 maal het jaarbedrag.
Wordt men lid voor de helft van de maand, dan betaalt men de hele maand, na die periode geldt de betaling vanaf het begin van de volgende maand.
De contributie wordt geïnd in twee termijnen, één in november en één in maart.

In principe geeft men een machtiging af voor het innen van de contributie.

Indien een acceptgiro verlangd wordt en de vereniging moet hiervoor kosten betalen, dan worden deze doorberekend.

Opgave en opzeggen kan alleen schriftelijk.

Deelname aan de recreantencompetitie kost € 5,00 per lid.
Deelname aan de regiocompetitie kost € 35,00 per lid.

 

Laatste Nieuws

random1img_2.jpg

 

 

 

Laatste verslagen

random2img_1.jpg